เกี่ยวกับเรา (About Us Life DD Market)

ไลฟ์ ดีดี มาร์เก็ต ตลาดกลางค้าส่ง ที่รวบรวมสินค้ากระแสคนรักสุขภาพเพื่อการพาณิชย์

ผักสดมาตรฐาน GAP

ผักสลัดออร์แกนิก

ผลไม้สด

สินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาว 

ส่งตรงจากสวนเกษตรกร รวมถึงสินค้าท้องถิ่นฝีมือคนไทย  

ไลฟ์ ดีดี มาร์เก็ต พร้อมเชื่อมโยงผู้ผลิตทั้งเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น สินค้าโอทอป

กับผู้ขายที่กำลังมองหาสินค้าดีๆมีคุณภาพเพื่อไปต่อยอดสร้างรายได้ต่อไป

 
Visitors: 12,913