ไลฟ์ดีดี มาร์เก็ต ตลาดค้าส่ง สินค้าสำหรับคนรักสุขภาพ

บริการของเรา

ไลฟ์ ดีดี มาร์เก็ต ตลาดกลางค้าส่ง ที่รวบรวมสินค้ากระแสคนรักสุขภาพเพื่อการพาณิชย์ทั้งผักสดมาตรฐาน GAP ผักสลัดออร์แกนิก ผักปลอดสารพิษ ผลไม้สดส่งตรงจากสวนเกษตรกร รวมถึงสินค้าท้องถิ่นฝีมือคนไทย สินค้าโอทอป (OTOP) ระดับ 3-5 ดาว  ไลฟ์ ดีดี มาร์เก็ต พร้อมเชื่อมโยงผู้ผลิตทั้งเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น สินค้าโอทอป กับผู้ขายที่กำลังมองหาสินค้าดีๆ มีคุณภาพเพื่อไปต่อยอดสร้างรายได้ต่อไป

 

 มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทย

Life DD Market Roadshow 2022

ปลดล็อคแล้ว!!!!เตรียมตัวให้พร้อม พบกับสินค้าเทรนด์สำหรับคนรักสุขภาพ จากผู้ผลิตส่งถึงผู้บริโภค 

มั่นใจในระบบการขนส่งที่ได้มาตรฐาน

ทั้งแบบควบคุมอุณหภูมิ และ ไม่ควบคุมอุณหภูมิ

สาระน่ารู้สำหรับคนรักสุขภาพ

METAVERSE MARKET

กิจกรรมสนับสนุนการกระจายสินค้าเกษตรกรที่มีผลผลิตล้นตลาด

กิจกรรมที่ผ่านมาที่องค์การตลาดได้ดำเนินการสนับสนุนการกระจายสินค้าเกษตรกรที่มีผลผลิตล้นตลาด
เมื่อ 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา องค์การตลาด เดินหน้าสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการระบายสินค้าเกษตรที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคการเกษตร โดยเปิดช่องทางการจำหน่ายผลผลิตลองกองจากชาวสวนโดยตรง เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาที่รับซื้อโดยตรงจากชาวสวน ภายใต้ Life DD Hub

 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองที่ผลผลิตออกมาล้นตลาด  โดยผลการดำเนินการเป็นไปด้วยดี เกษตรกรสามารถระบายสินค้าได้มาก ดังนั้นองค์การตลาดจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรในครั้งต่อๆไป เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น

 

                 สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการพิเศษ

                                                                    โทร. 0 2024 9270 - 4 ต่อ 41
.

Visitors: 12,914